- radni napon: 20 – 30 V DC

- zastita od pogresnog polariteta napona napajanja
- video ulaz: 1Vpp / 75 Ohm CVBS
- tri video izlaza: 1-4Vpp / 75 Ohm CVBS
- potenciometar za podešavanje veličine izlaznog signala
- idnetifikacija rada
- omogućava distribuciju video signala sa jednog izvora na tri
različita udaljena mesta