Pojačavač za BUS bez video opreme

 • Prikazivanje informacija na displeju sa dvolinijskim prikazom po 16 karaktera
 • Podešavanje izabranih veličina ( VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE ) tasterma
 • Ulaz tona sa radio ⁄ CD uredjaja 1Vpp ⁄ 20 Kohm
 • Mikrofonski ulaz 2mV ⁄ 600 ohm
 • Izlaz 12V DC za aktiviranje radio ⁄ CD uredjaja
 • Nezavisno podešavanje tona za prostor kod putnika ( LINE )
 • Nezavisno podešavanje tona za prostor kod vozača ( CONTROL )
 • Analogni izlazni pojačavači 2x30 W RMS i 1 x 30 W RMS
 • Napajanje 24V DC ( 20 – 30 V )

 • Veličina DIN standard

 •