-PROWAL24
- NAPAJANJE : 20 – 30 VDC
- ALARMNI IZLAZ : Rele, beznaponski kontakti
- ALARMI ZA GSM DOJAVU :
  *ALARM HIGH
  *ALARM LOW
- Indikacija ispravnosti pri ukljucenju napona
- Isporucuje se u sklopu sa sondom TBG24